sub
Četvrtak, 18. jul 2024.

novi logo ZP mali

vesnarozaŽenski prostor, organizacija za osnaživanje žena iz društveno marginalizovanih grupa, objavljuje poziv za dostavljanje predloga za idejno rešenje plakata za četvrtu nacionalnu kampanju “Mesec romskog ženskog aktivizma”, koja će se održati u periodu od 8. marta do 8. aprila 2013. godine. Ova kampanja se sprovodi u više od 25 gradova i opština širom Srbije i šalje poruku o radu, uspesima i promenama kroz zalaganja Romkinja aktivistkinja okupljenih u Romskoj ženskoj Mreži (RŽM) Srbije.

Poziv za predlaganje vizuelnog rešenja kampanje 2013. je upućen dizajnerkama i onima koje to žele da budu. Posebno se ohrabruju članice i saradnice Romske ženske mreže za učešće na konkursu.

Tema

Vodeća tema ovogodišnje kampanje je promocija različitith identiteta koje imaju Romkinje i međusobna različitost. U sklopu plakata se može koristiti i slogan: „Sve ono što sam ja...“ Tema nije ograničavajuća i može uključiti sve vizuelne elemente koje upućuju na osnaživanje, prihvatanje i uključivanje Romkinja u društveni život, borbu protiv fašizma i diskriminacije, rasizma, seksizma i nasilja nad ženama.

Ciljna grupa

Ciljna grupa plakata su mediji i javnost Republike Srbije.

Smernice

Prilikom izrade plakata nema ograničenja u pogledu odabira grafičke tehnike.

Da bi ovaj konkurs bio ravnopravno dostupan članicama i saradnicama Romske ženske mreže, predlog rešenja može biti dostavljen u dva oblika:

  1. Rešenja na papiru: crteži, slike, kolaži sa fotografijama, dimenzija A3 formata (29,7 cm × 42 cm) ili B3 formata (36,4 cm × 51,5 cm);
  2. Rešenje u elektronskom obliku: PDF dokument (A3 ili B3, 300 dpi, CMYK) i JPG dokument (A3 ili B3, 300 dpi, RGB) snimljenom na na cd-u ili dvd-u.

Tim Ženskog prostora će odabrano rešenje doraditi po potrebi i pripremiti ga za štampu.

Upotreba

Najbolji rad će biti zvanični plakat kampanje “Mesec romskog ženskog aktivizma” 2013. godine i predstavljaće okosnicu za izradu dodatnog materijala (flajeri, bedževi, majice i sl.) koja će da komplementira ukupan materijal kojim ćemo se predstaviti u kampanji. Postoji mogućnost da autorka izabranog rešenja bude dodatno angažovana u izradi ostalog pratećeg materijala u kampanji.

Nagrade

Obezbeđene su novčane nagrade za najbolje radove na konkursu.

  • Prvo mesto - 20.000 din.
  • Drugo mesto - 10.000 din. 
  • Treće mesto - Komplet knjiga iz biblioteke Ženskog prostora (Izdanja ženskih grupa iz Srbije i regiona u periodu 2000-2012).

Sva pristigla rešenja će biti predstavljena i na izložbi 8. marta na otvaranju kampanje 2013, koja će se održati u Beogradu.

Način prijave

Na konkurs možete poslati najviše tri rada. Radovi se šalju pod šifrom, običnom poštom, potrebno ih je dostaviti u posebnoj koverti , na kojoj će biti napisana vaša odabrana šifra. U manjoj zatvorenoj koverti , na čijem će omotu će takođe stajati vaša šifra, ćete poslati rešenje šifre (ime i prezime autorke, adresa, kontakt telefon i imejl).

Adresa za slanje predloga: Ženski prostor Milorada Veljkovića Špaje 9, 18 000 Niš; Sa naznakom „Za konkurs Mesec romskog ženskog aktivizma“.

Konkursna komisija sastavljena od radnog tima Ženskog prostora i saradnica za dizajn će pregledati sve pristigle radove i odabrati najprimenjivije. Nakon odabira, komisija će otvoriti koverte sa šifrom.

Konkurs je otvoren do 31.01.2013.

Logo Ženskog prostora možete preuzeti ovde.

Logo kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma možete preuzeti ovde.

Uslovi konkursa

Pristigli radovi se ne vraćaju.

Pobednički radovi ostaju vlasništvo Ženskog prostora i mogu biti upotrebljeni u bilo kom obliku.

Sve upotrebljene slike (fotografije i ostali grafički materijal) moraju biti autorsko delo učesnica ili učesnice moraju imati prava na njihovu upotrebu.

Sve prijave moraju biti originalne i moraju biti delo i vlasništvo učesnica. Ne smeju biti prethodno objavljivane, ili na drugi način javno distribuirane, i ne smeju kršiti prava trećih lica.

Ženski prostor ne snosi odgovornost za dizajn učesnica, te organizacija nije odgovorna za kršenje autorskih prava i neće biti uključena u eventualne sporove oko autorskih prava.

Učešćem na konkursu učesnica pristaje da trajno ustupii sva komercijalna i nekomercijalna prava i vlasničke interese za umetničko delo na slobodnu upotrebu, na bilo koji način, Ženskom prostoru.

Ženski prostor priznaće zasluge umetnici gde god je to prikladno i moguće u kontekstu upotrebe.

Ženski prostor zadržava prava:

  • Promene/dorade originalnog dizajna
  • Dodavanja logoa jedne ili više povezanih organizacija
  • Iako će biti uložen svaki napor da se to ograniči, pravila i uslovi ovde navedeni podložni su promeni bez prethodne najave. Biće učinjen svaki napor da takve promene budu blagovremeno istaknute na sajtu organizacije www.zenskiprostor.org. Zbog toga vas podstičemo da redovno posećujete našu web stranicu.

Tekst konkursa u pdf formatu možete preuzeti ovde.

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2